Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी
    कार्यालय भवन

  • पुर्चौडी हाट बाजार
    त्रिवेणी

  • जिल्ला स्तरीय नेपाल-भारत बैठक

राजेन्द्रदेव पाण्डे
राजेन्द्रदेव पाण्डे

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

मोहनराज जोशी
मोहनराज जोशी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खगेन्द्र भारती
खगेन्द्र भारती

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी)
9841963896