Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी
    कार्यालय भवन

  • पुर्चौडी हाट बाजार
    त्रिवेणी

  • जिल्ला स्तरीय नेपाल-भारत बैठक

मोहनराज जोशी
मोहनराज जोशी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

लोकेन्द्र सिंह नेगी
लोकेन्द्र सिंह नेगी

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9858782000