Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी  (राहदानी फाट)


मिति राहदानी वितरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-05-30 आ.ब.२०७६/७७
9 महिना अगाडी
2076-04-09 आ व २०७५/७६
11 महिना अगाडी
2075-08-04 आर्थिक बर्ष २०७४/७५
2075-08-04