Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

आपत्कालिन कार्य योजना


मिति आपत्कालिन कार्य योजना विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-05-30 मनसुन_आपतकालिन_योजना_२०७६
9 महिना अगाडी