Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नागरिकता प्रतिलिपि (ब‌ंशज)

शुल्कलाग्ने समय

कागजातहरु

बैतडी जिल्लाको हकमा:

 1. अनुसूची फाराम सम्बन्धित स्थानीय निकायको सिफारिस र ३ प्रति फोटो।
 2. पहिला पाएको नागरिकता प्रमाण पत्रको झुत्रो प्रति वा प्रतिलिपि वा ना.प्र.न‍. र जारी मिति अनिवार्य उल्लेख भएको ।
 3. नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर एवं जारीमिति खुलेको प्रमाण र सोको प्रमाणित प्रतिलिपि।
 4. धेरै पुराना नागरिकता प्रमाण पत्रको कार्यालय अभिलेख आदि नबुझिने भएकोमा वा नभेटिएमा अनुसूची-१ बमोजिमको फाराम भरी स्थानीय निकायको सिफारिस  सहित पिता, आमा,दाजु, भाईको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र सनाखत (नया ना.प्र.लिए सरहको प्रकृया )।

अन्य जिल्लाबाट जारी भएको नागरिकताको प्रतिलिपिको हकमा:

 1. बसाइसराइ दर्ता प्रमाण पत्र सक्कल तथा प्रतिलिपि ।
 2. घर जग्गा स्थायी बसोबास लालपुर्जा सक्कल तथा प्रतिलिपि ।
 3. जारी भएको जिल्लाको अभिलेख भिडेको प्रमाण ।
 4. सक्कल नागरिकता भए सो नागरिकता ।

कर्मचारी परिवारको हकमा :

 1. सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस पत्र ।
 2. जारी भएको जिल्लाको अभिलेख भिडेको प्रमाण ।
 3. कर्मचारीको परिचय पत्रको फोटोकपी ।

पतिको नामथर समावेश गरी प्रतिलिपि लिन :

 1. पतिको सक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्र एवं प्रतिलिपि र सनाखतको लागि उपस्थिति ।
 2. विवाह दर्ता सक्कल तथा प्रतिलिपि ।
 3. अन्य जिल्लाबाट नागरिकता प्रमाणपत्र जारी भएको भए सम्बन्धित जिल्लाबाट अभिलेख भिडेको प्रमाण ।
 4. पहिले लिएको नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र ।

पुन: विवाह गरी हालको पतिको नामथर र वतन कायम गर्न ।

 1. सम्बन्ध विच्छेद गरेको अदालतको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि।
 2. सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो समेत प्रमाणित गरेको निर्धारित फाराम ।
 3. हालको पतिको सक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्र एवं प्रतिलिपि र सनाखतको लागि उपस्थिति ।
 4. हालको पतिसंगको विवाह दर्ता प्रमाण पत्र ।
 5. पहिले लिएको सक्कल नागरिकता प्रमाण पत्र ।

स्पष्ट मुखाकृति (दुबै कान) देखिने हालै खिचिएको स्तरिय अटो साइजको फोटो २ प्रति प्रक्रियाहरु

गुनासो सुन्ने कर्मचारी
राजेन्द्रदेव पाण्डे
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-05-17 19:48:44

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

Powered By: ProActive Developers