Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

हातहतियार सम्बन्धी

शुल्क

निवेदनमा रु.१०/- को टिकट नियमावलीमा तोकिए बमोजिम राजश्वलाग्ने समय

प्रकृया पुरा भएमा सोही दिन

कागजातहरु

क) हातहतियार इजाजत आवेदन

 1. सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्र सहितको निवेदन ।
 2. निरोगिताको प्रमाण पत्र
 3. स्थानीय निकायको सिफारिस पत्र ।
 4. संचालकको चालचलन बुझिनेछ ।

ख) हातहतियार नामसारी

 1. सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन
 2. नागरिकता प्रमाण पत्रको नक्कल तथा इजाजत पत्र र दइपक्ष बीचको कागजात र बेच्ने व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित भै सनाखत ।
 3. स्थानीय निकायको सिफारिस ।
 4. सम्बन्धित व्यक्तिको निरोगिताको प्रमाण पत्र
 5. प्रहरि कार्यालयबाट चालचलन बुझिनेछ ।

ग) हातहतियार नविकरण

 1. सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन
 2. इजाजत पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि
 3. नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 4. वारेस मार्फत भए मन्जुरीनामा सहित बारेसको नागरिकता प्रमाणपत्र ।

घ) हातहतियार इजाजत पत्रको प्रतिलिपि 

 1. सम्बन्धित व्यक्तिको इजाजत नम्बर सहितको निवेदन ।
 2. नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
 3. फोटो प्रमाणित सहित स्थानीयतहको सिफारिस ।
 4. हराएको इजाजतपत्रको हकमा प्रहरी प्रतिवेदन सहित सिफारिस।


प्रक्रियाहरु

कोठा नं.३ प्रशासन फाँट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा
दया राम थारु -

प्रसाशन शाखा
(कोठा नं - 3)

गुनासो सुन्ने कर्मचारी
राजेन्द्रदेव पाण्डे
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-05-17 19:48:44

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

Powered By: ProActive Developers