Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

पूर्व कार्यालय प्रमुखहरुको नामावली

सि.नं. दर्जा नाम कार्य अवधि वि.स‌ं.(देखी-सम्म)
का.मु.प्र.जि.अ. श्री विन्देश्वर प्रसाद सिन्हा २०२५-२०२५
का.मु.प्र.जि.अ. श्री गेहेन्द्र बहादुर बस्नेत २०२६-२०२६
प्र.जि.अ. श्री योगेन्द्र नाथ अोझा २०२७-२०२९
का.मु.प्र.जि.अ. श्री रुप बहादुर स्वाँर २०२९-२०३३
का.मु.प्र.जि.अ. श्री नवराज श्रेष्ठ २०३३-२०३६
प्र.जि.अ. श्री इन्द्र नारायण लाल कर्ण २०३६-२०३७
प्र.जि.अ. श्री नवराज श्रेष्ठ २०३७-२०३९
प्र.जि.अ. श्री चुडामणि उपाध्यय २०३९-२०४२
का.मु.प्र.जि.अ. श्री सुधिर कुमार शाह २०४२-२०४५
१० प्र.जि.अ. श्री रामेश्वर देवकोटा २०४५-२०४७
११ का.मु.प्र.जि.अ. श्री भुवनेश्वर जोशी २०४७-२०४८
१२ प्र.जि.अ. श्री राम बहादुर खड्का २०४८-२०४८
१३ प्र.जि.अ. श्री योग बहादुर कार्की २०४८-२०४९
१४ का.मु.प्र.जि.अ. श्री योग राज पौडेल २०४९-२०४९
१५ प्र.जि.अ. श्री माधव राज शर्मा २०४९-२०५१
१६ प्र.जि.अ. श्री श्याम सुन्दर शर्मा २०५१-२०५१
१७ प्र.जि.अ. श्री स्थानेश्वर देवकोटा २०५१-२०५४
१८ प्र.जि.अ. श्री भोला प्रसाद शिवाकोटी २०५४-२०५६
१९ प्र.जि.अ. श्री राम कृष्ण भुर्तेल २०५६-२०५८
२० प्र.जि.अ. श्री परशु राम अर्याल २०५८-२०६२
२१ प्र.जि.अ. श्री खग प्रसाद नेपाल २०६२/२/१०-२०६२/६/२४
२२ प्र.जि.अ. श्री यज्ञ राज कोइराला २०६२-२०६२
२३ का.मु.प्र.जि.अ. श्री भानदेव वडू २०६२-२०६३
२४ प्र.जि.अ. श्री चुडामणी बस्याल २०६३/३/३१-२०६४/३/४
२५ प्र.जि.अ. श्री हरिकृष्ण खतिवडा २०६४/४/२-२०६४/१०/६
२६ प्र.जि.अ. श्री जिवछ मिश्र २०६४/१०/१३-२०६५/४/१७
२७ का.मु.प्र.जि.अ. श्री तुलसी राम पौडेल २०६५/४/१९-२०६५/९/१०
२८ प्र.जि.अ. श्री केशव राज घिमिरे २०६५/९/११-२०६७/१/१०
२९ प्र.जि.अ. श्री मुरारी प्रसाद शर्मा २०६७/१/१३-२०६८/२/१९
३० प्र.जि.अ. श्री गोविन्द मणि भूर्तेल २०६८/३/१५-२०६९/६/१०
३१ प्र.जि.अ. श्री जनक राज रेग्मी २०६९/७/२-२०७०/२/७
३२ प्र.जि.अ. श्री लुक बहादुर क्षेत्री २०७०/३/३०-२०७१/२/२
३३ प्र.जि.अ. श्री सागरमणी पाठक २०७१/२/६-२०७२/२/३०
३४ प्र.जि.अ. श्री लीलाधर अधिकारी २०७२/२/३२- २०७३/२/२३
३५ प्र.जि.अ. श्री किशोर कुमार चौधरी २०७३/२/२४- २०७३/११/१७
३६ प्र.जि.अ. श्री तुलसी राम पौडेल २०७३/११/२६ -२०७४/०५/१२
३७ प्र.जि.अ. श्री सिद्ध राज जोशी २०७४।०५।१४ -  २०७५/४/१४
३८ प्र.जि.अ. श्री चन्द्र प्रसाद गैरे २०७५/४/१६ देखी २०७५/१२/११
३९ प्र.जि.अ. श्री आनन्द पौडेल २०७५/१२/१३ देखी २०७७/०२/११
४० प्र. जि.अ. श्री मोहनराज जोशी २०७७/०२/१४ देखी ..............