Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 मोहनराज जोशी मोहनराज जोशी प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9858707777
joshim06@gmail.com
2 लोकेन्द्र सिंह नेगी लोकेन्द्र सिंह नेगी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी स.प्र.जि.अ. फाँट 9858782000
negilokesh44@gmail.com
3 गजेन्द्र बहादुर चन्द गजेन्द्र बहादुर चन्द नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9749501695
4 राम दत्त जोशी राम दत्त जोशी नायब सुब्बा नागरिकता फाट 9865908574
5 भान देव जोशी भान देव जोशी लेखापाल लेखा शाखा 9849470082
6 सुरेन्द्र देब भट्ट सुरेन्द्र देब भट्ट कम्प्यूटर अपरेटर 9848722464
Mrbhatt@gmail.com
7 हरेन्द्र सिह बोहरा हरेन्द्र सिह बोहरा खरिदार मुद्दा शाखा 9848779117
harshbohara123@gmail.com
8 लक्षमण चौधरी लक्षमण चौधरी खरिदार नागरिकता फाट 9864620090
9 दिपक दत्त पन्त दिपक दत्त पन्त हलुका सवारी चालक प्र.जि.अ. फाँट 9848739634
10 चक्र देव जोशी चक्र देव जोशी कार्यालय सहयोगी नागरिकता फाट 9848853478
11 कविन्द्र प्रसाद पन्त कविन्द्र प्रसाद पन्त कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9848746725
12 जगदिश प्रसाद भट्ट जगदिश प्रसाद भट्ट कार्यालय सहयोगी 9848836508
bjagdish441@gmail.com
13 लोग राज पन्त लोग राज पन्त कार्यालय सहयोगी 9865962645