Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 मोहनराज जोशी मोहनराज जोशी प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9858707777
joshim06@gmail.com
2 राजेन्द्रदेव पाण्डे राजेन्द्रदेव पाण्डे प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9858707777
3 खगेन्द्र भारती खगेन्द्र भारती प्रशासकीय अधिकृत 9841963896
4 गजेन्द्र बहादुर चन्द गजेन्द्र बहादुर चन्द नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9749501695
5 राम दत्त जोशी राम दत्त जोशी नायब सुब्बा नागरिकता फाट 9865908574
6 राजेन्द्र शर्मा राजेन्द्र शर्मा नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9848783135
7 भान देव जोशी भान देव जोशी लेखापाल लेखा शाखा 9849470082
jasmine10.bg@gmail.com
8 सुरेन्द्र देब भट्ट सुरेन्द्र देब भट्ट कम्प्यूटर अपरेटर 9848722464
Mrbhatt@gmail.com
9 जगदीश प्रसाद भट्ट जगदीश प्रसाद भट्ट कम्प्यूटर अपरेटर राष्ट्रिय परिचयपत्र 9865755655
jagdishbhatta345@gmail.com
10 तर्क राज जोशी तर्क राज जोशी कम्प्यूटर अपरेटर
11 हरेन्द्र सिह बोहरा हरेन्द्र सिह बोहरा खरिदार मुद्दा शाखा 9848779117
harshbohara123@gmail.com
12 लक्षमण चौधरी लक्षमण चौधरी खरिदार नागरिकता फाट 9864620090
13 दिपक दत्त पन्त दिपक दत्त पन्त हलुका सवारी चालक प्र.जि.अ. फाँट 9848739634
14 चक्र देव जोशी चक्र देव जोशी कार्यालय सहयोगी नागरिकता फाट 9848853478
15 कविन्द्र प्रसाद पन्त कविन्द्र प्रसाद पन्त कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9848746725
16 जगदिश प्रसाद भट्ट जगदिश प्रसाद भट्ट कार्यालय सहयोगी 9848836508
bjagdish441@gmail.com
17 लोग राज पन्त लोग राज पन्त कार्यालय सहयोगी 9865962645