Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी
    कार्यालय भवन

  • पुर्चौडी हाट बाजार
    त्रिवेणी

सबै समाचार
सबै सूचना
चन्द्र प्रसाद गैरे
चन्द्र प्रसाद गैरे

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सुरेश घिमिरे
सुरेश घिमिरे

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)


सबै समाचार
सबै सूचना