Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 आनन्द पौडेल आनन्द पौडेल प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिरेचौरसुन्दरबजार नगरपालिका 3, लमजुङ्ग 9858707777
cdobaitadi@gmail.com
2 लोकेन्द्र सिंह नेगी लोकेन्द्र सिंह नेगी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी स.प्र.जि.अ. फाँट 9858782000
negilokesh44@gmail.com
3 गजेन्द्र बहादुर चन्द गजेन्द्र बहादुर चन्द नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9749501695
4 सुरेन्द्र देब भट्ट सुरेन्द्र देब भट्ट कम्प्यूटर अपरेटर 9848722464
Mrbhatt@gmail.com
5 हरेन्द्र सिह बोहरा हरेन्द्र सिह बोहरा खरिदार बेतकोट न.पा. 3, कन्चनपुर मुद्दा शाखा 9848779117
6 लक्षमण चौधरी लक्षमण चौधरी खरिदार जोशीपुर गा.पा. 7, कैलाली नागरिकता फाट 9864620090
7 दिपक दत्त पन्त हलुका सवारी चालक दशरथचन्द 6, वैतडी प्र.जि.अ. फाँट 9848739634
8 चक्र देव जोशी चक्र देव जोशी कार्यालय सहयोगी दशरथचन्द न.पा. 6, वैतडी नागरिकता फाट 9848853478
9 कविन्द्र प्रसाद पन्त कविन्द्र प्रसाद पन्त कार्यालय सहयोगी दशरथचन्द न.पा. 2, वैतडी प्रसाशन शाखा 9848746725
10 जगदिश प्रसाद भट्ट जगदिश प्रसाद भट्ट कार्यालय सहयोगी दशरथचन्द न.पा. 1, वैतडी 9848836508
bjagdish441@gmail.com
11 लोग राज पन्त लोग राज पन्त कार्यालय सहयोगी दशरथचन्द न.पा. 6, वैतडी 9865962645