Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

आ ब २०७७/७८

2077-07-04

2077-07-04


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी बाट नागरिकता सम्बन्धी आ.ब.२०७७/७८को  प्रगती विवरण

महिना

वंशज

अंगीकृत

वैवाहिक अंगीकृत

प्रतिलिपी

घुम्ति सिविर

जम्मा

त्याग/रद्द/बदर

फाइल

 

पुरुष

महिला

जम्मा

 

पुरुष

महिला

जम्मा

पुरुष

महिला

जम्मा

 

श्रावण

३२१

१२९ ४५० - ११० ४५ १५५ - - - ६०६

 

भाद्र

४६ ३२ ७८ - २२ २६ - - - १०४

 

असोज

३९० १४२ ५३२ - १५० ४६ १९६ - - - ७२९

 

कार्तिक

६७८ २०० ८७८ - १७१ ३८ २०९ - - - १०८७

 

मंसिर

४०२ १६७ ५६९ - १३३ ३३ १६६ - - - ७३५

 

पौष

४२४ २६४ ६८८ - १५९ ४० १९९ - - - ८८७

 

माघ

३६० ५२९ ८८९ - २१४ ७२ २८६ - - - ११७७

 

फागुन

२२६ २७८ ५०४ - १५४ ६६ २२० - - - ७२४

 

चैत्र

१८९ २४८ ४३७ - १३४ ४९ १८३ - - - ६२०

 

वैशाख

१०९ ८८ १९७ - ४९ १४ ६३ - - - २६०  

 

जेठ

- - - - -  

 

असार

२१३ १२८ ३४१ - - ८० ३५ ११५ - - - ४५६  

 

जम्मा

३३५८ २२०६ ५५६४ १३७६ ४४२ १८१८ - - - ७३८६

 

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-04-04 17:36:46

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

Powered By: ProActive Developers