Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

आ.व.२०७८/७९

2078-05-04

2078-05-04


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी बाट नागरिकता सम्बन्धी आ.ब.२०७८/७९को  प्रगती विवरण

महिना

वंशज

अंगीकृत

वैवाहिक अंगीकृत

प्रतिलिपी

घुम्ति सिविर

जम्मा

त्याग/रद्द/बदर

फाइल

 

पुरुष

महिला

जम्मा

 

पुरुष

महिला

जम्मा

पुरुष

महिला

जम्मा

 

श्रावण

४२७

३२४ ७५१ - २२१ ९० ३११ - - - १०६२ -

 

भाद्र

५६८ ४४२ १०१० - २१६ १०६ ३२२ - - - १३३२

 

असोज

३६३ २३५ ५९८ - - १५२ ५६ २०८ - - - ८०६ -

 

कार्तिक

३८६ २९८ ६८४ - - २११ ६३ २७४ - - - ९५८ -

Dn

 

मंसिर

४६९ ४०२ ८७१ - १९२ ५८ २५० - - - ११२२  

 

पौष

३४७ ६२४ ९७१ - २०६ ९० २९६ - - - १२६७  

Dn

 

माघ

२०० ३११ ५११ - ११३ ५२ १६५ - - - ६७६  

DN

 

फागुन

१७७ २५० ४२७ - २११ ७७ २८८ - - - ७१७  

 

चैत्र

२९० २८३ ५७३ - २९५ १२१ ४१६ - - - ९९०  

 

वैशाख

१९७ १८३ ३८० - ३१५ २१८ ५३३ - - - ९१३

 

जेठ

२९५ ३७७ ६७२ - ४१२ ३१९ ७३१ - - - १४०४

 

असार

५२७ ५२९ १०५६ - ७७१ ६१४ १३८५ - - - २४४१

 

जम्मा

४२५७ ४२५७ ८५०४ - २० ३३१५ १८६४ ५१७९ - - - १३६८८

 

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-02-08 05:28:55

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

Powered By: ProActive Developers