Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

सुरक्षा प्रमुखहरु र सञ्चारकर्मीहरु संगको परिचयात्मक एवं अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम

2076-01-22

2076-01-22


मिति २०७५/१२/२२ गते प्र.जि.अ. श्री आनन्द पौडेल ज्यूको अध्यक्षतामा जिल्ला स्थित सुरक्षा प्रमुखहरु र सञ्चारकर्मीहरु संगको परिचयात्मक एवं अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।

निर्णय:

  • जिल्ला स्थित सबै सरकारी कार्यालयहरु र स्थानीय तह सबैले बैषाख मसान्त सम्म आ-आफ्नो कार्यालयको सूचना अधिकारी/Nodal Officer तोकी फोटो र सम्पर्क नम्बर सहितको फ्लाक्स बोर्ड राख्ने तथा आफ्नो कार्यालयका सूचना नियमित वेव साइटमा अपलोड गर्न अनुरोध गर्ने ।
  • जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरु र स्थानीय तह सबैले जारी गर्ने सूचना प्रकाशन गर्दा बैतडी जिल्ला स्थित सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकता दिने ।
  • आगामि जेष्ठ ५ गते बस्ने कार्यालय प्रमुखहरुको बैठकमा कार्यालय प्रमुखहरुले प्रस्तुत गरेको “एक महिना एक नयाँ काम” सम्बन्धी सूचना सञ्चारकर्मीलाई उपलब्ध गराउने ।