Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

बैतडी जिल्लामा COVID-19 रोकथामका लागि गरिएका गतिविधि

3 महिना अगाडी

2076-12-05


बैतडी जिल्लामा COVID-19 रोकथामका लागि गरिएका गतिविधि

  1. २०७६/१२/०५ Health desk मार्फत १२८१ जनाको screening गरिएको ।
  2. F.M. रेडियो मार्फत सूचना, सन्देश प्रसारण, माइकिङ्ग, सूचना, शिक्षा तथा सञ्चार सम्बन्धी सामग्री वितरण ।
  3. स्थानीय तह मार्फत स्वास्थ्यकर्मी र अन्य सरोकारवालालाई COVID-19 सम्बन्धि अभिमुखीकरण।
  4. Health desk र अस्पतालको लागि 10 वटा Personal protection Equipments(PPE) को व्यवस्थापन (अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत)
  5. पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको नाकामा एउटा infrared Thermometer उपलव्ध गराईएको ।
  6. तालिम, गोष्ठी, अभियानहरु तत्कालका लागि स्थगित ।
  7. बहु निकाय समन्वय बैठक नियमित ।
  8. प्रत्येक स्थानीय तहलाई COVID-19 को रोकथामको लागि स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन, आवश्यक औषधी उपकरणको मौज्दात, पालिका र वडा स्तरीय समन्वय समिति गठन गर्न र कार्ययोजना तयार पार्नका लागि पत्राचार गरिएको ।