Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

2075-12-22

2075-12-22


मिति २०७५/१२/२२ गतेका दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री आनन्द पौडेल ज्युको अध्यक्षतामा जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखज्युहरु र बिभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थितिमा परिचयात्मक एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी तपशिल बमोजिमको निर्णयहरु गरियो ।

निर्णय :

  • जिल्ला स्थित सबै सरकारी कार्यालयहरुले बैषाख मसान्त सम्म आफ्नो कार्यालयको सूचना अधिकारी/Nodal Officer तोकी फोटो र सम्पर्क नम्बर सहितको फ्लयाक्स बोर्ड राख्ने तथा आफ्ना कार्यालयका सूचना नियमित वेव साइटमा अपलोड गर्ने
  • जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरुले जारी गर्ने सूचना प्रकाशन गर्दा बैतडी जिल्ला स्थित सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकता दिने ।
  • आगामी जेष्ठ ५ गते बस्ने कार्यालय प्रमुखहरुको बैठकमा कार्यालय प्रमुखहरुले प्रस्तुत गरेका नविन प्रकृतिका काम सम्बन्धी सूचना सञ्चार कर्मीलाई उपलब्ध गराउने ।
  • प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्वारा बोलाईएको परिचयात्मक कार्यक्रममा उपस्थित हुने सबै सञ्चार कर्मी साथीहरुलाई धन्यवाद ।