Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

संघ संस्था/छापाखाना सम्बन्धी विवरण


मिति संघ संस्था/छापाखाना सम्बन्धी विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-02-31 आर्थिक बर्ष २०७६/७७
2076-02-31