Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

प्रशासनिक प्रगति बिबरण


मिति प्रशासनिक प्रगति बिबरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-02-31 आर्थिक वर्ष २०७६/७७
2076-02-31