Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

सुरेन्द्र देब भट्ट

  • सुरेन्द्र देब भट्ट

सुरेन्द्र देब भट्ट


सुरेन्द्र देब भट्ट
कम्प्यूटर अपरेटर

पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल Mrbhatt@gmail.com
सम्पर्क 9848722464
बहाल मिति २०७० चैत्र ५