Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

अन्तर जिल्ला समन्वय बैठक (बैतडी, दार्चुला, डडेल्धुरा र बझाङ्ग)