Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

साउदि अरबलाइ वैदेशीक रोजगारीको गन्तव्य बनाउने योजनामा रहेका नागरिकहरुलाई सूचना