Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता अपरेटर (कम्प्युटर अपरेटर) पदको सेवा करारमा पदपुर्तिको लागि दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना