Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २०७६ कार्यक्रम प्रतिवेदन