Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

त्रैमासिक प्रगती विवरण


मिति त्रैमासिक प्रगती विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-10-15 दोस्रो त्रैमासिक २०७६/७७
5 महिना अगाडी
2076-10-15 प्रथम त्रैमासिक २०७६/७७
5 महिना अगाडी