Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

मतदान केन्द्रमा खटिएका मतदान अधिकृतको विवरण 2079-01-26

मिति २०७९।०१।२६ गते मतपत्र तथा मतदान सामग्री सहित मतदान केन्द्रमा खटिएका मतदान अधिकृतको नामावली
क्र.स. पालिका वडा नं. मतदान अधिकृतको नामथर खटिएको मतदान केन्द्र सम्पर्क  नं.
डिलासैनी गाउँपालिका   इन्द्र देव भट्ट सेटीगाउ मा.वि.ककडपाखा (क) 9865835919
डिलासैनी गाउँपालिका   चक्र देव जोशी डिलासैनी मा.वि. खेतीगाउ (क) 9848730974
डिलासैनी गाउँपालिका   राम दत्त जोशी महादेव मा.वि. पन्सेरा  9868737733
डिलासैनी गाउँपालिका   पारस महर सि.के.मा.वि. (ख) धामीगाउ 9865854651
डिलासैनी गाउँपालिका   हरिशंकर उपाध्याय सि.के.मा.वि. (क) धामीगाउ 9848530642
डिलासैनी गाउँपालिका   शेर बहादुर भण्डारी मठैराज मा.वि. (ख) हाडाकोट डिलासैनी 9867315402
डिलासैनी गाउँपालिका   नरेश बहादुर मडै महादेव मा.वि. पन्सेरा 9840446488
डिलासैनी गाउँपालिका   नन्दराज जोशी डिलासैनी मा.वि. खेतीगाउ (ख) 9865627166
डिलासैनी गाउँपालिका   श्याम सुन्दर माझी मठैराज मा.वि. ४ (क) हाडाकोट डिलासैनी 9842903832
१० डिलासैनी गाउँपालिका   अलंकार ढुंगाना बेतालेश्‍वर आ.वि. बासिगाउ थामा 9855089859
११ डिलासैनी गाउँपालिका   जनक राज भट्ट आदर्श मा.वि. सेल्तडा 9864756700
१२ डिलासैनी गाउँपालिका   हेमकान्त चौधरी महादेव मा.वि. पन्सेरा 9742397189
१३ डिलासैनी गाउँपालिका   कृत बहादुर कुंवर आदर्श आ.वि सेल्तडा 9868784769
१४ डिलासैनी गाउँपालिका   रामचन्द्र खत्री सेटीगाउँ कृषी क्याम्पस 9858780194
१५ डिलासैनी गाउँपालिका   विरेन्द्र वहादुर धानुक लटिनाथ आ.वि. (क) 9865666815
१६ डिलासैनी गाउँपालिका   कुमारी हिरा भट्ट लटिनाथ आ.वि. (ख) 9848730959
१७ डिलासैनी गाउँपालिका   पठान सिंह महरा जगदम्बा आ.वि. (ख) 9863106218
१८ डिलासैनी गाउँपालिका   धौल सिंह भण्डारी जगदम्बा आ.वि. (क) 9848997550
१९ डिलासैनी गाउँपालिका   नरेश राम भुल सेटीगाउँ मा.वि. ककडपाखा (ख) 9848747552
२० डिलासैनी गाउँपालिका   बिरेन्द्र बहादुर धानुक लटिनाथ आ.वि. (क) 9865666815
२१ पञ्‍चेश्‍वर गाउँपालिका   विर सिंह भाट विजयपुर मा.वि, तिताबै 9848890774
२२ पञ्‍चेश्‍वर गाउँपालिका   पदम राज जोशी गा.वि.स. भवन, पञ्चेश्वर (क) 9844576957
२३ पञ्‍चेश्‍वर गाउँपालिका   धर्मानन्द जोशी गा.वि.स. भवन पञ्‍चेश्‍र 9848783441
२४ पञ्‍चेश्‍वर गाउँपालिका   नारायण दत्त जोशी गा.वि.स. भवन गिरेगडा 9848773675
२५ पञ्‍चेश्‍वर गाउँपालिका   वीर बहादुर खाती ढुख्ग्रीखान मा.वि. पञ्‍चेश्‍वर 9848454588
२६ पञ्‍चेश्‍वर गाउँपालिका   देव दत्त कलौनी कैलपाल मा.वि. चौडाली 9848724498
२७ पञ्‍चेश्‍वर गाउँपालिका   बेनीराम चौधरी गा.वि.स. भवन रोडिदेवल 9868764507
२८ पञ्‍चेश्‍वर गाउँपालिका   मदन सिह कठायत चतुर्वाहु आ.वि. पञ्‍चेश्‍वर 9864323909
२९ पञ्‍चेश्‍वर गाउँपालिका   भानुभक्त भट्ट गा.वि. भवन गिरेगडा (क) 9848712485
३० पञ्‍चेश्‍वर गाउँपालिका   नरेश बहादुर चन्द डुङरीखान मा.वि. सेरीलेक 9865829306
३१ पञ्‍चेश्‍वर गाउँपालिका   प्रेमसागर भट्ट कुलाउ मा.वि. (ख) 9848803476
३२ पञ्‍चेश्‍वर गाउँपालिका   राजेन्द्र सिंह कठायत कुलाउ मा.वि. (क) 9848803176
३३ पञ्‍चेश्‍वर गाउँपालिका   भिम सिंह मौनी आमपुर मा.वि.  9848749882
३४ पञ्‍चेश्‍वर गाउँपालिका   जगदिश प्रशाद भट्ट जवलपुर मा.वि. (ख) 9842205824
३५ पञ्‍चेश्‍वर गाउँपालिका   लक्ष्मण दत्त बाग कैलपाल आ.वि. चौडाली 9848823552
३६ पञ्‍चेश्‍वर गाउँपालिका   छविलाल पाण्डेय जवलपुर मा.वि.सैलोडा (क) 9744389481
३७ पुर्चौडी नगरपालिका   पदमराज कलौनी डिलासैनी मा.वि. मल्लादेही 9868737925
३८ पुर्चौडी नगरपालिका   दामोदर जोशी खेती मा.वि. तल्लादेही  9863105800
३९ पुर्चौडी नगरपालिका   बलदेव नाथ खेती मा.वि. 9848431940
४० पुर्चौडी नगरपालिका   हरेन्द्र प्रशाद जोशी सिवाबो पुर्चौडी न.पा. 9848704271
४१ पुर्चौडी नगरपालिका   शंकर बहादुर साउद डिलेश्‍वर मा.वि. पुर्चौडी 9848898172
४२ पुर्चौडी नगरपालिका   पुष्पराज जोशी डिलेश्‍वरी मा.वि. हाट 9860090227
४३ पुर्चौडी नगरपालिका   शंकर दत्त भट्ट रौलेश्‍वर मा.वि. विजयपुर 9848793916
४४ पुर्चौडी नगरपालिका   हरिश चन्द महेश्‍वरी मा.वि. पुर्चौडी 9848736980
४५ पुर्चौडी नगरपालिका   रमेश दत्त बाग न्वादेउ आ.वि.  9848802500
४६ पुर्चौडी नगरपालिका   धर्मादत्त पन्त न्वादेउ आ.वि.  9865979896
४७ पुर्चौडी नगरपालिका   लक्ष्मण सिंह बोहरा पहरोल मा.वि. (ख) 9848874530
४८ पुर्चौडी नगरपालिका   शिवराज कलौनी भुमेश्‍वर मा.वि. दहताल 9848802200
४९ पुर्चौडी नगरपालिका   पुष्पराज जोशी भुमिराज मा.वि. काँटै गहताड (क) 9848850482
५० पुर्चौडी नगरपालिका   कर्ण बहादुर चन्द भुमिराज काटै गहताड ९८४८७०४०५४
५१ पुर्चौडी नगरपालिका   हरिश बहादुर चन्द पहरोल मा.वि.बागा (क) 9848809803
५२ पुर्चौडी नगरपालिका   नवराज जोशी समौजी आ.वि. ल्याटी 9848970178
५३ पुर्चौडी नगरपालिका   बिरेन्द्र बहादुर बोहरा महेश्‍वरी मा.वि. न्वाघर 9868825933
५४ पुर्चौडी नगरपालिका   गणेश बहादुर ठगुन्‍ना कोटिला पुर्चौडी 9848761740
५५ पुर्चौडी नगरपालिका   खेमराज भट्ट ज.मा.वि. रौनालीचौर 9848783380
५६ पुर्चौडी नगरपालिका   नरेन्द्र नाथ गलेश्‍वर मा.वि. कठपते 9848903218
५७ पुर्चौडी नगरपालिका   महानन्द जोशी रौलेश्‍वर मा.वि. विजयपुर 9868503450
५८ पुर्चौडी नगरपालिका   हेम नारायण सहानी कफलडंगा मा.वि. भुमिराज (क) 9867321821
५९ पुर्चौडी नगरपालिका   राज बहादुर चन्द गा.वि.स. भवन कोटिला  9814623914
६० पुर्चौडी नगरपालिका   धिर बहादुर मडै भवानीस्थान मा.वि. 9869513864
६१ पुर्चौडी नगरपालिका   कृष्ण दत्त भट्ट कफलडंगा मा.वि. भुमिराज (ख) 9865447407
६२ पुर्चौडी नगरपालिका   पुष्पराज जोशी भुमिराज मा.वि. दहताल (ख) 9849888831
६३ पुर्चौडी नगरपालिका   शुरेस प्रसाद भट्ट ने.रा.मा.वि. पिपलकोट (क) 9848714352
६४ पुर्चौडी नगरपालिका   लक्ष्मी प्रशाद जोशी ने.रा.मा.वि. पिपलकोट (ख) 9869915697
६५ पुर्चौडी नगरपालिका   चक्र देव जोशी डिलासैनी मा.वि. मल्लादेही (क) 9848730974
६६ सिगास गाउँपालिका   नरेन्द्र प्रशाद कलौनी नरेन्द्रपुर आ.वि, बजकोट 9858787980
६७ सिगास गाउँपालिका   लोकेन्द्र बहादुर चन्द लेकलुपुड मा.वि. (ख) 9868573695
६८ सिगास गाउँपालिका   सन्जीत गहतराज अर्जुन मा.वि. गाजरी 9848853830
६९ सिगास गाउँपालिका   दिनेश साउद शिवलिङ्ग मा.वि. 9841091588
७० सिगास गाउँपालिका   जय बहादुर कुंवर लेकलुपुड मा.वि. (क) 9868067707
७१ सिगास गाउँपालिका   मान बहादुर बोहरा महादेव मा.वि. थालाकाँडा (ख) 9848712605
७२ सिगास गाउँपालिका   भान बहादुर बिष्ट उदय मा.वि. गन्सुर 9848835005
७३ सिगास गाउँपालिका   जय सिंह बिष्ट अर्जुन मा.वि. गाजरी 9864757902
७४ सिगास गाउँपालिका   विनोद बहादुर चन्द सरस्वती आ.वि. सिगास ३ 9825655058
७५ सिगास गाउँपालिका   प्रमानन्द भट्ट धामीगाउँ थालाकाँडा 9844809058
७६ सिगास गाउँपालिका   आनन्द सिंह थापा बालकृष्ण मा.वि. 9848835276
७७ सिगास गाउँपालिका   डम्बर राज जोशी बालकृष्ण मा.वि. (ख) 9843570073
७८ सिगास गाउँपालिका   नरेन्द्र सिंह महता पन्चदेव आ.वि. 9865622964
७९ सिगास गाउँपालिका   मदन सिंह साउद कैलपाल आ.वि.  9748250665
८० सिगास गाउँपालिका   दिपेन्द्र बहादुर चन्द नौलो आ.वि. बथ्थी 9858404137
८१ सिगास गाउँपालिका   नन्दराज पन्त शारदा मा.वि. ढुंगाड 9858787474
८२ सिगास गाउँपालिका   गोविन्द प्रसाद भट्ट भुमेश्‍वर मा.वि. खैरकोट 9845244695
८३ सिगास गाउँपालिका   अनिल बहादुर बोहरा सरस्वती आ.वि. उखाकोट (ख) 9865626943
9809477423
८४ सिगास गाउँपालिका   यज्ञ प्रसाद खनाल निरपाल आ.वि. चुँवा 9841974121


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-04-04 17:36:46

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

Powered By: ProActive Developers