Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

ऐन नियम संग्रह


मिति ऐन नियम संग्रह विवरण फाईलहरु एक्सन
2075-07-10 CCTC/Camera जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७२
2075-07-10