Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

राजेन्द्रदेव पाण्डे

  • राजेन्द्रदेव पाण्डे

राजेन्द्रदेव पाण्डे


राजेन्द्रदेव पाण्डे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प. प्रथम श्रेणी
सम्पर्क 9858707777
बहाल मिति २०७८ बैशाख १७