Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

मोहनराज जोशी

  • मोहनराज जोशी

मोहनराज जोशी


मोहनराज जोशी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल joshim06@gmail.com
सम्पर्क 9858707777
ठेगाना जुजीदुर्गाथली गाउँपालिका बझाङ 4, वझाङ्ग
बहाल मिति २०७७ जेष्ठ १४