Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

लक्षमण चौधरी


लक्षमण चौधरी


लक्षमण चौधरी
खरिदार

शाखा नागरिकता फाट
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
सम्पर्क 9864620090
ठेगाना जोशीपुर गा.पा. 7, कैलाली
बहाल मिति २०७५ मंसिर १९