Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

आनन्द पौडेल

  • आनन्द पौडेल

आनन्द पौडेल


आनन्द पौडेल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल cdobaitadi@gmail.com
सम्पर्क 9858707777
ठेगाना गिरेचौरसुन्दरबजार नगरपालिका 3, लमजुङ्ग
कार्य अवधि २०७५ चैत्र १३ - २०७७ जेष्ठ ११