Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

कोभिड-१९ संक्रमणको रोकथामका लागि जिल्लाका स्थानीयतह संगको भर्चुअल बैठक