Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

त्रैमासिक प्रगती विवरणमिति त्रैमासिक प्रगती विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-10-15 दोस्रो त्रैमासिक २०७६/७७
2 महिना अगाडी
2076-10-15 प्रथम त्रैमासिक २०७६/७७
2 महिना अगाडी