Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी  (राहदानी फाट)


मिति राहदानी वितरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-05-30 आ.ब.२०७६/७७
5 महिना अगाडी
2076-04-09 आ व २०७५/७६
6 महिना अगाडी
2075-08-04 आर्थिक बर्ष २०७४/७५
2075-08-04