Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले जारी गरी वितरण गरेका  नेपाली नागरिताको विवरण :