Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

ऐन नियम संग्रह


मिति ऐन नियम संग्रह विवरण फाईलहरु एक्सन
2075-07-10 CCTC/Camera जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७२
2075-07-10