Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

लोकेन्द्र सिंह नेगी


लोकेन्द्र सिंह नेगी


लोकेन्द्र सिंह नेगी
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सूचना अधिकारी
शाखा स.प्र.जि.अ. फाँट
पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल negilokesh44@gmail.com
सम्पर्क 9858782000
बहाल मिति २०७५ चैत्र २८