Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

लक्षमण चौधरी


लक्षमण चौधरी


लक्षमण चौधरी
खरिदार

शाखा नागरिकता फाट
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
सम्पर्क 9864620090
ठेगाना जोशीपुर गा.पा. 7, कैलाली
बहाल मिति २०७५ मंसिर १९