Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

हरेन्द्र सिह बोहरा


हरेन्द्र सिह बोहरा


हरेन्द्र सिह बोहरा
खरिदार

शाखा मुद्दा शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
सम्पर्क 9848779117
ठेगाना बेतकोट न.पा. 3, कन्चनपुर
बहाल मिति २०७५ मंसिर १९