Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

गजेन्द्र बहादुर चन्द


गजेन्द्र बहादुर चन्द


गजेन्द्र बहादुर चन्द
नायब सुब्बा

शाखा प्रसाशन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9749501695
बहाल मिति २०७५ कार्तिक १०