Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

दिपक दत्त पन्त


दिपक दत्त पन्त


दिपक दत्त पन्त
हलुका सवारी चालक

शाखा प्र.जि.अ. फाँट
पद हलुका सवारी चालक
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9848739634
ठेगाना दशरथचन्द 6, वैतडी
बहाल मिति २०७६ आश्विन ६