Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडी

बैतडी

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

प्र.जि.अ. आनन्द पौडेल सहितको टोली निर्माणाधिन पाटन विमान स्थलको निरिक्षण

patan_airport.jpg
निर्माणाधिन पाटन विमानस्थल